Zapraszamy na spotkania!


Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" zaprasza na spotkania konsultacyjne

 

 

Od 1 października 2022 r. realizujemy projekt nr RPKP.11.01.00-04-0007/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.033.2022 o dofinansowanie Projektu „Projekt pilotażowy Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”” z dnia 10.05.2022 r.)

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności pod kątem realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017.

Podczas spotkań i rozmów chcielibyśmy:

- rozpoznać potrzeby mieszkańców;

- omówić możliwości wykorzystania lokalnego potencjału;

- zaplanować innowacyjne pomysły na małe projekty aktywizujące społeczność;

- porozmawiać o dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia  Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

 

Na spotkania zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych oraz wszystkie osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności.

 

Spotkania mają charakter otwarty, zatem nie trzeba się na nie zapisywać jednakże ze względów organizacyjnych, będziemy wdzięczni za kontakt z LGD pod nr: 531 602 727 lub 789 442 840. 

 

Terminy spotkań:

21.11., godz. 16:00 – Sala konferencyjna ZHP, ul. Dworcowa 56

 

22.11., godz. 16:00  Budynek D (parter) Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120

 

23.11., godz. 16:00 – Muzeum Kanału Bydgoskiego, u. Staroszkolna 10

 

24.11., godz. 15:00 – Sala Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120

 

30.11., godz. 15:00  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34 

 

5.12., godz. 16:00 –  Sala konferencyjna ZHP, ul. Dworcowa 56

 

7.12., godz. 16:00  Fundacja Pro Omnis, ul. Jarużyńska 9

 

13.12., godz. 16:00  Fundacja 12 Kamienica, ul. Poznańska 7

 

14.12., godz. 15:00 - Sala WSG, ul. Garbary 2

 

 

 

 

 

 

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.