18
05

Zapraszamy na spotkania informacyjne!


Najbliższe spotkania w dniach: 30 maja i 6 czerwca!
Poniżej lista zaplanowanych spotkań informacyjnych wraz z informacją o programie i zapisach.
 
 
1. Spotkanie informacyjne w dniu 30.05.2017
Miejsce: Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto, ul. Dworcowa 56, Bydgoszcz
Godziny: 16:00 - 20:00
 
Zapisy: do 25.05.2017 r.
lub
+ pobierz: formularz aplikacyjny, który możesz:
- wysłać na adres e-mail: m.witucka@lgd.bydgoszcz.pl,
- dostarczyć osobiście do Biura LGD,
- wysłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Biura LGD).
 
 
2. Spotkanie informacyjne w dniu 06.06.2017
Miejsce: Fundacja "Wiatrak", ul. Bołtucia 7, Bydgoszcz, sala 235
Godziny: 16:00 - 20:00
Program: program_06.06.2017

Zapisy: do 02.06.2017 r.
+ wyślij: formularz aplikacyjny online
lub
+ pobierz: formularz aplikacyjny, który możesz:
- wysłać na adres e-mail: m.witucka@lgd.bydgoszcz.pl,
- dostarczyć osobiście do Biura LGD,
- wysłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Biura LGD).
 
***Zapewniamy przerwę kawową, materiały szkoleniowe.
 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.