07
PAŹ

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20 października 2016 r. o godz. 16.00. (drugi termin godz. 16.15) w Auli Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy (parter budynku, przy ul. Fordońskiej 74).
Zgodnie z §21 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obradować będzie wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane: tj. aktualizacja LSR, Statutu, składu Rady oraz wysokości składek członkowskich.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stwierdzenie kworum
Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza obrad
Zatwierdzenie porządku obrad
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Aktualizacja LSR wraz z Procedurą ustalania lub zmiany kryteriówwyboru operacji
i grantów - podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji LSR
Aktualizacja Statutu - podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Statutu
Wybory uzupełniające skład Rady (jeśli będą konieczne)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich
Podsumowanie i zamknięcie zebrania

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.