27
05

Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej!


Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej od Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Bydgoszczy!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”.

PTE zaprasza do projektu osoby pracujące (z powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego), powyżej 29 roku życia znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. zatrudnione na umowę krótkoterminową, cywilnoprawną lub zarabiające minimalne wynagrodzenie).

 

OFERTA:  Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wsparcie w wysokości do 23050 zł oraz dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe (6 x 1650 zł/mc). Więcej:  https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/4809-2/  

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH (realizowanych online w ramach II naboru):

Spotkania rekrutacyjno-promocyjne realizowane będą za pośrednictwem profilu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/nowystartPTE  w terminach:

1) 29.05.2020 r. o godzinie 14.00-16.00

2) 03.06.2020 r. o godzinie 14.00-16.00

 

TERMIN NABORU

Drugi nabór uzupełniający i trzeci nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 01.06.2020-15.06.2020 r.

 

Zapraszamy!

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.