30
04

Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków- nabór 1/G/2019


Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją "Ogłoszenia o naborze wniosków".

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i znacznie utrudnioną możliwość realizacji projektów objętych grantem, Zarząd Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o możliwość wydłużenia projektów objętych grantem do maksymalnie 15 miesięcy, a czasu realizacji projektów do 30.11.2020. LGD „Dwie Rzeki” uzyskało zgodę Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie powyższych zmian i tym samym aktualizację „Ogłoszenia o naborze wniosków”.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym „Ogłoszeniem o naborze wniosków”.

 

Pobierz: "Ogłoszenie o naborze wniosków" - aktualizacja z dnia 30.04.2020

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.