16
03

Uwaga! Ważny komunikat!


Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Komunikatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego wpływu zagrożenia pandemią koronawirusa na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Pobierz: Komunikat

 

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz wydanych zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 prosimy o ograniczenie kontaktu osobistego z pracownikami Biura LGD „Dwie Rzeki” do odwołania. Uprzejmie prosimy o dostarczanie dokumentacji drogą pocztową lub skanem na adresy mailowe opiekunów projektów.

 

W przypadku przesyłania dokumentów skanem konieczne będzie późniejsze dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura LGD „Dwie Rzeki”. W przypadku braku możliwości skorzystania z ww. form kontaktu, prosimy o przekazywanie odpowiednio zabezpieczonych dokumentów osobiście.

Prosimy o wyrozumiałość i o odpowiedzialne zachowanie w tej trudnej sytuacji.

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego i telefonicznego.

Kontakt z pracownikami Biura LGD: http://www.lgd.bydgoszcz.pl/kontakt

 

Prosimy Państwa również o pilne przesłanie informacji dotyczącej stanu realizacji projektów, występujących problemów oraz informację, czy widzicie Państwo ryzyko niezrealizowania zadań (jeśli tak, to jakich) przewidzianych w projekcie z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną w Polsce.

Aktualne informacje pojawiać się będą na stronie internetowej LGD „Dwie Rzeki”.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.