WAŻNE! Informacja o pracy Biura LGD


W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, zwracamy się z prośbą o zmianę formy osobistego kontaktu z Biurem LGD „Dwie Rzeki” przy ul. Długiej 34, na rzecz innych kanałów.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Biura LGD, prosimy załatwiać do odwołania za pośrednictwem poczty e-mail bądź poprzez kontakt telefoniczny (789 442 841 lub 789 442 842).

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.