21
02

Warsztaty Refleksyjne


Dnia 19.02.2020 r. w siedzibie Bydgoskiej LGD „Dwie Rzeki” miały miejsce Warsztaty Refleksyjne w zakresie monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju celem bieżącej analizy procesu wdrażania oraz proponowanych zmian.

Warsztat poprowadził dr Remigiusz Koc a jego zakres tematyczny został podzielony na kilka bloków, podczas których omówiono i przeanalizowano m.in. aktualne procedury, kryteria, realizację finansową i rzeczową oraz zmiany społeczno-gospodarcze mające wpływ na aktualność zapisów LSR. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz Grantobiorcy.
 
Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne uwagi, które mają szanse zostać wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

 

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.