26
07

MIKRODOTACJE NA KULTURĘ I EDUKACJĘ


Granty do 5 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej od Miejskiego Centrum Kultury!

W ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019 - kujawsko-pomorskie Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (MCK) przyznaje granty do 5 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej.

„Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej?

Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży?
Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury?
Zgłoś się po mikrodotację!”

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w programie Bardzo Młoda Kultura 2019 - kujawsko-pomorskie, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych.

Dla kogo granty?

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. nauczyciel może zawrzeć porozumienie z animatorem kultury.

Przeznaczenie środków:

Warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, opera, dziedzictwo kulturowe, teatr, film, moda, język, street art – stawiamy na kreatywność! Pokażcie nam wymiar edukacyjny zaplanowanych działań.

Czas realizacji:

Przedsięwzięcia mogą być realizowane między 01.09.2019 a 10.10.2019 r.

Nabór wniosków:   Od 15.07.2019 do 10.08.2019 r.

Miejsce złożenia wniosku:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"  ul. Sukiennicza 6/2,  87-100 Toruń

dotacje.tdk@gmail.com

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

 

Wszelkie niezbędne informacje, w tym regulamin, karta oceny oraz wzór wniosku znajdą Państwo tu: http://bit.ly/BMK2019-21KujPom

 

Zapraszamy do aplikowania!

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.