12
04

Współpraca z PFRON Oddział Kujawsko-Pomorski


Porozumienie o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych z PFRON podpisane!
Informujemy, że podpisaliśmy porozumienie programowe z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Toruniu, dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 
 
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.