23
07

Szkolenie dla Grantobiorców naboru 1/G/2019


Za nami szkolenie z dokumentowania projektów objętych grantem.

17 lipca 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki"odbyło się szkolenie dla Grantobiorców naboru 1/G/2019. W szkoleniu udział wzięli Grantobiorcy, którzy ruszają z realizacją swoich projektów w lipcu i sierpniu 2019 roku.

Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia związane m.in. z prawidłową rekrutacją uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dokumentowaniem działań w projekcie.

Przypomnieliśmy również cele i zasady działania Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki" oraz przypomnieliśmy o celach wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dwie Rzeki".

 

Dziękujemy za wysoką frekwencję i życzymy powodzenia w realizacji projektów! : )

 

 

 

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.