11
06

Skrócenie czasu pracy biura


11.06.2019 r. czas pracy Biura LGD zostaje skrócony do godziny 15.
11.06.2019 r. czas pracy Biura LGD zostaje skrócony do godziny 15.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.