03
06

SPOTKANIE OTWARTE DOT. AKTUALIZACJI LSR


Zapraszamy na spotkanie otwarte w dniu 24.06.2019 r.

Szanowni Państwo,


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki" zaprasza mieszkańców Bydgoszczy oraz wszystkie zainteresowane podmioty na spotkanie otwarte dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki".

Celem spotkania będzie omówienia zgłoszonych uwag oraz propozycji zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki".

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 24.06.2019 (poniedziałek) o godz. 10:00 w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy.

 

Zapraszamy!

Zarząd i Biuro LGD

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.