02
06

PRZYSTĄPIENIE DO PROCESU AKTUALIZACJI LSR


Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji do 23.06.2019.

W związku z potrzebą aktualizacji, wynikającą ze zmiany przepisów prawa oraz innych czynników mających wpływ na realizację LSR, w dniu 02.06.2019 roku LGD pragnie rozpocząć konsultacje dotyczące aktualizacji LSR (uchwała).

 

Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 23.06.2019 r. Konsultacje prowadzone będą zgodnie z "Procedurą aktualizacji LSR".

 

Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujący dokument:

1) Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" – pobierz

 

Konsultacji prosimy dokonać na zamieszczonym wzorze "Karty konsultacji" - pobierz

 

Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną (a.czerwinska@lgd.bydgoszcz.pl) lub pocztą na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz (decyduje data wpływu do Biura LGD).

 

Zapraszamy do konsultacji!

Zarząd i Biuro LGD

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.