10
04

Gminny Program Rewitalizacji Miasta


Miasto Bydgoszcz zaprasza do współpracy przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy
Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to zasadniczy dokument służący zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji. Ma on charakter strategii, w której dokonuje się pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania służące osiągnięciu – także opisanej w GPR – wizji stanu obszaru po rewitalizacji.
 
Zapraszamy wszystkich bydgoszczan, zainteresowanych rozwojem miasta, do udziału w cyklu spotkań.
 
Szczególnie zachęcamy mieszkańców osiedli: Bocianowa-Śródmieście, Okola, Wilczaka-Jar, Starego Fordonu oraz Zimnych Wód-Czerska Polskiego.
To właśnie tych rejonów miasta bezpośrednio dotyczyć będzie GPR.
 
Pierwsze z zaplanowanych otwartych spotkań informacyjnych odbędą się we wtorek, 11 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej (16.30-18.30) oraz w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (ratusz, ul. Jezuicka 1, godz. 19.00-21.00). Kolejne: 12 kwietnia (środa) w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Nakielskiej (16.00-18.00) i Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Hutniczej (19.00-21.00), a także 13 kwietnia (czwartek) w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia (16.30-18.30). Zaplanowano także spacery badawcze, mające na celu zobrazowanie potrzeb osiedla w jego przestrzeni i spotkania warsztatowe.
 
Szczegółowy harmonogram spotkań, spacerów badawczych i warsztatów do pobrania tutaj.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.