23
04

Dzienny Dom Pobytu - rekrutacja


Trwa rekrutacja do Domu Pobytu Dziennego - Senectus

W związku z planowanym rozpoczęciem od maja br. II turnusu w ramach projektu pn. Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus”, informujemy o rozpoczętej rekrutacji podopiecznych. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski. Niesamodzielność osób, które mogą być przyjęte do projektu objawia się np. ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. Działania w projekcie kierowane będą również do opiekunów podopiecznych DDP, więc zapraszamy także do udziału najbliższe otoczenie osób, które będą uczestnikami projektu. Dla opiekunów przewidziane są warsztaty rozwijające umiejętności opieki, a także konsultacje indywidualne. Informacje szczegółowe dotyczące projektu i rekrutacji uczestników dostępne będą na stronie oraz w siedzibie Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc przy ul. Gdańskiej 105/4 Bydgoszcz oraz w na stronie i w siedzibie partnera: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34 Bydgoszcz.

 Działania rekrutacyjne prowadzone będą na terenie realizacji projektu do 30.04.2019 r. 

W ramach naboru zrekrutowanych zostanie 16 podopiecznych DDP oraz min. 8 osób z grupy opiekunów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Monika Jankowska

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w  Bydgoszczy

tel.:  (52) 322 90 64 e-mail: jankowska@pte.bydgoszcz.pl

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.