13
12

"Równik"- trwa rekrutacja


Zapraszamy do udziału w projektcie "Równik" - trwa rekrutacja

Projekt "Równik" kierowany jest do osób opuszczających pieczę zastępczą lub niepełnosprawnych. Projekt ma celu pokazanie możliwości godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. W ramach projektu odbędą się zajęcia z coachem, animatorem czasu wolnego, spotkania z radcą prawnym. Pakiet szkoleniowy zawiera m. in.: Warsztat pracy nad własnymi stereotypami, Warsztat równości szans, Przygotowanie Indywidualnego Planu Godzenia przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych, Motywowanie i zarządzanie zmianą.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.