7
11

Projekty dla matek


Zachęcamy do udziału w projektach naboru 1/G/2018 kierowanych dla matek.
Projekty „MatkiSuperBohaterki" i „SuperMatki” realizowane przez Centrum Dziecka i Rodzica skierowane są do kobiet korzystających lub kwalifikujących się do pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem matek samotnie wychowujących dzieci oraz matek pozostających bez pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności o charakterze psychospołecznym, prozdrowotnym i artystycznym, co w przyszłości pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie matek w społeczeństwie. Udział w zaplanowanych warsztatach i zajęciach to podjęcie próby zmiany w zachowaniu uczestników polegające na podniesieniu swoich umiejętności społecznych i wzrost samooceny.
 
 
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.