29
10

"Wyjdź z cienia wykluczenia" - rekrutacja w listopadzie


W listopadzie rozpocznie się rekrutacja do projektu.
Projekt „Wyjdź z cienia wykluczenia” realizowany przez Afa Log kierowany jest do członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, których sytuacja życiowa i aktywność społeczna uległa ograniczeniu w związku z wystąpieniem poważnej neurologicznej choroby w rodzinie, która dodatkowo zaburza relacje rodzinne z racji trudności w porozumiewaniu/komunikowaniu się.
 
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 20 osób z obszaru LSR, które są wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi dorosłymi członkami rodziny z nabytymi zaburzeniami komunikowania się w wyniku chorób neurologicznych.
 
Strona projektu - link
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.