23
10

Od jutra lepiej czytam - trwają zapisy


Trwają zapisy do projektu "Od jutra lepiej czytam".

Wsparcie skierowane jest do dzieci z 1, 2 i 3 klasy szkoły podstawowej, które przejawiają trudności w czytaniu i pisaniu.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości wczesnej interwencji wspomagania rozwoju dzieci poprzez przeprowadzenie zajęć wspierających naukę czytania i pisania.

"Od Jutra lepiej czytam" to program, który w przyjazny sposób wspiera dzieci w pokonywaniu trudności w nauce oraz w zdobywaniu nowych umiejętności. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i zadaniom dzieci rozwijają:

- koncentrację,
- pamięć,
- słownictwo,
- dobre nawyki wspierające poprawną pisownię-ortografię,
- oraz inne procesy poznawcze wspierające naukę.

Zajęcia będą prowadzone autorskim, innowacyjnym programem "Od jutra lepiej czytam". Program został przygotowany z wykorzystaniem wiedzy z neurodydaktyki, co czyni go przyjaznym dla procesów uwagi, zapamiętywania i uczenia się. Dzięki innowacyjnemu podejściu do procesów zapamiętywania, jest skuteczniejszy niż tradycyjne metody nauczania. Dzieci będą łatwiej rozpoznawały litery, szybciej łączyły w sylaby, szybciej czytały globalnie.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

Kadra prowadząca zajęcia, to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.