01
09

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD Dwie Rzeki


Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się  21 września 2021 roku (wtorek) o godzinie 16.00 (drugi termin godz. 16.15) w sali K001 w Budynku K Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przy ulicy Naruszewicza 11.
 
Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków obejmuje:
1) Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków,

2) Stwierdzenie kworum i prawomocności obrad,

3) Przyjęcie regulaminu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków,
4) Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza,
5) Zatwierdzenie porządku obrad,
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7) Przedstawienie sprawozdań:

  a) Zarządu – merytoryczne i finansowe za rok 2020,

  b) Rady za rok 2020,

  c) Komisji Rewizyjnej za rok 2020.  

8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

9) Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań:

  a) Zarządu – merytorycznego i finansowego za rok 2020,

  b) Rady za rok 2020,

  c) Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

13) Dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,

14) Udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi, 

15) Ustalenie liczebności poszczególnych organów Stowarzyszenia,

16) Zgłoszenie kandydatur do Organów Stowarzyszenia – wyboru uzupełniające
17) Przedstawienie kandydatur do Organów Stowarzyszenia,
18) Wybory uzupełniające do Organów Stowarzyszenia,
19) Informacje bieżące z działalności Stowarzyszenia LGD „Dwie  Rzeki",
20) Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.