19
08

Konsultacje dot. zmiany kryteriów wyboru projektów


W dniu 19.08.2021 roku LGD pragnie rozpocząć konsultacje dotyczące zmiany kryteriów wyboru projektów.
Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 03.09.2021 r. (14 dni). Konsultacje prowadzone będą zgodnie z "Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru projektów".
 
Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujący dokument:
 
1)Kryteria wyboru projektów - pobierz
 
Konsultacji prosimy dokonać na zamieszczonym wzorze "Karty konsultacji" - pobierz
Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną (biuro@lgd.bydgoszcz.pl) lub pocztą na adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz (decyduje data wpływu do Biura LGD).

 

Zapraszamy do konsultacji!

Zarząd i Biuro LGD

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.