szkolenia zamknięte

Plan szkoleń dla organów LGD i pracowników biura:
 
1. Szkolenie pt. "Podstawy prawne wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność"
Termin: 23.03.2017 (czwartek)
Czas trwania: 6 godzin
Rodzaj szkolenia: zamknięte
Uczestnicy szkolenia: Zarząd, Członkowie Rady, Członkowie Komisji Rewizyjnej, Pracownicy Biura
 
2. Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju
Termin: 18 kwietnia 2017 r.
Czas trwania: 8 godzin
Rodzaj szkolenia: zamknięte
Uczestnicy szkolenia: Zarząd, Pracownicy biura LGD
Materiały szkoleniowe: prezentacja
 
3. Warsztaty doskonalące współpracę pomiędzy organami LGD mające na celu wypracowanie dobrych zasad współpracy
Termin: 19-20 maja 2017 r.
Czas trwania: 16 godzin
Rodzaj szkolenia: zamknięte
Uczestnicy szkolenia: Zarząd, Członkowie Rady, Członkowie Komisji Rewizyjnej, Pracownicy Biura
 
4. Procedury wyboru i oceny operacji i grantów - zasady oceny wniosków o przyznanie pomocy, praktyczne aspekty oceny wniosków o przyznanie pomocy
Termin: wrzesień 2017
Czas szkolenia: 8 godzin
Rodzaj szkolenia: zamknięte
Uczestnicy szkolenia: Członkowie Rady, Pracownicy biura LGD
 
 
Terminy kolejnych szkoleń - wkrótce.
 
UWAGA! Szkolenia zamknięte są skierowane wyłącznie dla organów LGD i pracowników biura!

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.