RLKS

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (ang. Community-led local development - CLLD) stanowi jeden z nowych instrumentów realizacji podejścia terytorialnego w polityce rozwoju, który został zaproponowany przez Komisję Europejską na nowy okres finansowy 2014-2020. RLKS jest narzędziem służącym włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego. Co istotne, rozwój ten ma być inicjowany w sposób oddolny. Działania będą realizowane przez LGD na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju i na ich podstawie. W ramach RLKS społeczność lokalna przejmuje stery i tworzy partnerstwo lokalne, które opracowuje i realizuje zintegrowaną strategię rozwoju.
 
Działania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane są w ramach projektu Wsparcie przygotowawcze dla Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki" współfinansowanego z Funduszy Europejskich w wysokości 154 000,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 162 102,00 zł.
 
Szczegółowe informacje na temat RLKS: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks,1066,l1.html 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.