27
08

Ostateczne wyniki naboru 1/G/2018


Przedstawiamy ostateczne wyniki naboru 1/G/2018, po procedurze odwoławczej.
20 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki". Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia odwołania złożonego od decyzji Rady LGD "Dwie Rzeki" w ramach naboru 1/G/2018 oraz przyjęcia ostatecznej listy projektów objętych grantem wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr II/2018 - pobierz
Uchwała nr 2/II/2018 - ostateczna lista wybranych do dofinansowania - pobierz
Uchwała nr 3/II/2018 - ostateczna lista projektów niewybranych do dofinansowania - pobierz
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.