27
8

WYNIKI NABORU 1/G/2020 Po Odwołaniach


Szanowni Państwo,

przedstawiamy zaktualizowane wyniki naboru 1/G/2020 po odwołaniach od negatywnej oceny.

W związku z wniesionymi odwołaniami od negatywnej oceny w ramach konkursu nr 1/G/2020, odbyło się posiedzenie Rady LGD "Dwie Rzeki" nr II/2021, w ramach którego przyjęto zaktualizowaną listę projektów zgodnych oraz listę rankingową.
 
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr II/2021 - pobierz
Uchwała nr 15/II/2021 - pobierz , lista projektów zgodnych z LSR - pobierz
Uchwała nr 16/II/2021 - pobierz , lista rankingowa - pobierz
 
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.