30
06

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dwie Rzeki"


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie 15 lipca 2021 roku (czwartek) o godzinie 15.00 (drugi termin godz. 15.15) w siedzibie LGD Dwie Rzeki w Bydgoszczy przy ulicy Obrońców Bydgoszczy 1 w Bydgoszczy.

 

Proponowany porządek obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków obejmuje:
a.    Otwarcie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
b.    Stwierdzenie kworum i prawomocności obrad,
c.     Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza,
d.    Zatwierdzenie porządku obrad,
e.    Wybór Komisji Skrutacyjnej,
f.      Przedstawienie i omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki",
g.     Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia  zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki" (uchwała wejdzie w życie, w przypadku gdy Instytucja Zarządzająca zatwierdzi zamiany w Lokalnej Strategii Rozwoju),
h.     Informacje bieżące z działalności Stowarzyszenia LGD „Dwie Rzeki",
i.   Podsumowanie i zamknięcie obrad.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.