07
05

PRZYSTĄPIENIE DO PROCESU AKTUALIZACJI LSR


Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji do 28.05.2021.
W związku z potencjalnym zagrożeniem w realizacji projektu w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz innych czynników mających wpływ na realizację LSR - w tym skutki pandemii COVID-19, w dniu 07.05.2021 roku LGD pragnie rozpocząć konsultacje dotyczące aktualizacji LSR (uchwała).

Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 28.05.2021 r. Konsultacje prowadzone będą zgodnie z "Procedurą aktualizacji LSR".

 

Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujący dokument:

1) Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" – pobierz

 

Konsultacji prosimy dokonać na zamieszczonym wzorze "Karty konsultacji" - pobierz

 

Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną (biuro@lgd.bydgoszcz.pl) lub pocztą na adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz (decyduje data wpływu do Biura LGD).

 

Zapraszamy do konsultacji!

Zarząd i Biuro LGD

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.