25
08

Ogłoszenie o pracę


Poszukujemy pracownika na stanowisko ANIMATOR/KA – SPECJALISTA/TKA DS. PROJEKTÓW. Na zgłoszenia czekamy do 04.09.2020.

 

OFERTA PRACY

ANIMATOR/KA – SPECJALISTA/TKA DS. PROJEKTÓW

 

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 0,5 etatu

 

OFERUJEMY:

- pracę na podstawie umowy o pracę,

- pracę w projekcie finansowanym ze środków UE,

- duży zakres samodzielności przy realizowanych działaniach oraz związaną z tym odpowiedzialność,

- pracę z NGO, przedsiębiorcami oraz współpracę z samorządem Miasta Bydgoszczy,

- pracę w z ludźmi, w tym lokalnymi liderami,

- adekwatne wynagrodzenie.

 

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

- prowadzenie sekretariatu,

- obsługa posiedzeń Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania Członków,

- organizacja i obsługa spotkań, szkoleń, warsztatów,

- udzielanie informacji Wnioskodawcom w zakresie aplikowania i rozliczania operacji i grantów,

- prowadzenie działań promocyjnych,

- prowadzenie dokumentacji LGD (finansowej we współpracy z księgowości i merytorycznej),

- prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych,

- współpraca z Radą w zakresie obsługi procesu oceny wniosków o przyznanie pomocy,

- prowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych,

- prowadzenie działań animacyjnych,

- prowadzenie spotkań informacyjnych, warsztatów, szkoleń,

- udzielanie doradztwa oraz monitoring oceny jakości usług doradczych,

- przygotowywanie informacji na stronę internetową LGD,

- wykonywanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego wdrażania LSR.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Pożądane: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe (min. 1 rok) na stanowisku biurowym, doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z realizacją przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich, doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z prowadzeniem działań informacyjnych, animacyjnych, doradczych i/lub szkoleniowych, kursy i szkolenia z zakresu Funduszy Europejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

 

KOMPETENCJE I WIEDZA:

- umiejętność samoorganizacji,

- zdolność myślenia analitycznego i projektowego,

- obsługa urządzeń biurowych, 

- obsługa pakietów programów biurowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne),

- znajomość zagadnień związanych z działalnością LGD, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

             

DODATKOWE: umiejętność organizacji pracy, wysoka kultura osobista, wysokie kompetencje interpersonalne.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego.

 

APLIKACJE PRZYJMUJEMY POD ADRESEM: biuro@lgd.bydgoszcz.pl

 

APLIKACJE NALEŻY PRZESYŁAĆ DO DNIA 04.09.2020

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@lgd.bydgoszcz.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.