Projekty realizowane w ramach naboru 1/G/2018

W tym miejscu znajdą się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2018.
 

 

Projekty „MatkiSuperBohaterki" i „SuperMatki” - 1/G/2018/001, 1/G/2018/002, realizowane przez P.W Art- Solo Piotr Kaja, Centrum Dziecka i Rodzica

 

Projekty skierowane są do kobiet korzystających lub kwalifikujących się do pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem matek samotnie wychowujących dzieci oraz matek pozostających bez pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności o charakterze psychospołecznym, prozdrowotnym i artystycznym, co w przyszłości pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie matek w społeczeństwie. Udział w zaplanowanych warsztatach i zajęciach to podjęcie próby zmiany w zachowaniu uczestników polegające na podniesieniu swoich umiejętności społecznych i wzrost samooceny.

Zajęcia i warsztaty zostały podzielone na bloki tematyczne. Blok zajęć o tematyce prozdrowotnej to między innymi warsztaty z fizjoterapeutą, dietetykiem czy instruktorem fitness, które mają na celu promocję zdrowego stylu życia wśród uczestniczek projektu. Blok zajęć poprawiających wygląd i samoocenę, to zajęcia z wizażystką, profesjonalna sesja zdjęciowa czy spotkania z coachem , które mają na celu podniesienie poziomu własnej wartości wśród uczestniczek i motywację do dalszych zmian w swoim życiu. Podczas bloku zajęć o charakterze artystycznym, uczestnicy projektu wykonają samodzielnie między innymi biżuterię, kartki okolicznościowe, a celem tych działań będzie rozwijanie zdolności wśród uczestników projektu.

Kolejną formą wsparcia uczestników projektu będzie grupowe spotkanie z psychologiem na temat roli matki w życiu dziecka i społeczeństwa a efektem wszystkich działań, które będą realizowane w projekcie będzie wzrost świadomości prozdrowotnej i psychospołecznej , nabycie nowych umiejętności i ich zastosowanie w dalszym życiu w społeczeństwie co poprawi ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

1/G/2018/001

Wartość projektu: 49 800,00 zł
Wielkość dofinansowania: 41 880,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.04.2019 r.
 
1/G/2018/002
 
Wartość projektu: 49 800,00 zł
Wielkość dofinansowania: 41 880,00 zł
Termin realizacji: 03.12.2018 r. - 30.06.2019 r.

 

 
Projekt "Od jutra lepiej czytam" - 1/G/2018/011, realizowany przez Dobre Relacje - Małgorzata Kerl
 
Wsparcie skierowane jest do dzieci z 1, 2 i 3 klasy szkoły podstawowej, które przejawiają trudności w czytaniu i pisaniu.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości wczesnej interwencji wspomagania rozwoju dzieci poprzez przeprowadzenie zajęć wspierających naukę czytania i pisania.
"Od Jutra lepiej czytam"  to program, który w przyjazny sposób wspiera dzieci w pokonywaniu trudności w nauce oraz w zdobywaniu nowych umiejętności. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i zadaniom dzieci rozwijają:
- koncentrację,
- pamięć,
- słownictwo,
- dobre nawyki wspierające poprawną pisownię-ortografię,
- oraz inne procesy poznawcze wspierające naukę.
 
Zajęcia będą prowadzone autorskim, innowacyjnym programem "Od jutra lepiej czytam". Program został przygotowany z wykorzystaniem wiedzy z neurodydaktyki, co czyni go przyjaznym dla procesów uwagi, zapamiętywania i uczenia się. Dzięki innowacyjnemu podejściu do procesów zapamiętywania, jest skuteczniejszy niż tradycyjne metody nauczania. Dzieci będą łatwiej rozpoznawały litery, szybciej łączyły w sylaby, szybciej czytały globalnie.
Kadra prowadząca zajęcia, to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.
 
Wartość projektu: 48.950,00 zł
Wielkość dofinansowania: 41.350,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.04.2019 r.
 
Strona projektu - link
 
 
Projekt "Wyjdź z cienia wykluczenia" - 1/G/2018/013, realizowany przez Afa Log
 
 
Projekt „Wyjdź z cienia wykluczenia” kierowany jest do członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, których sytuacja życiowa i aktywność społeczna uległa ograniczeniu w związku z wystąpieniem poważnej neurologicznej choroby w rodzinie, która dodatkowo zaburza relacje rodzinne z racji trudności w porozumiewaniu/komunikowaniu się.
 
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 20 osób z obszaru LSR, które są wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi dorosłymi członkami rodziny z nabytymi zaburzeniami komunikowania się w wyniku chorób neurologicznych.
 
Wartość projektu: 51.960,00 zł
Wielkość dofinansowania: 43.960,00 zł
Termin realizacji: 05.11.2018 r. – 04.07.2019 r.
 
Strona projektu - link
 
 
 
Projekt „Na Bydgoskim Szlaku TeH2O – aktywizacja, tożsamość i kultura” - 1/G/2018/016, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki
 
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 11 osób stanowiących ich otoczenie, zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju – osiedla Okole i Śródmieście, poprzez działania tożsamościowe i artystyczne.
W ramach projektu, na terenie kampusu WSG przy ul. Garbary 2, powstanie klub młodzieżowy dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat – przestrzeń do spotkań, dialogu i działań kreatywnych, w której będą prowadzone warsztaty fotograficzne, filmowe, teatralne. Zorganizowany zostanie także plener rysunkowy i malarski oraz wyjścia plenerowo-studyjne do obiektów Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, połączone z konkursem. Projekt zakończy spektakl finałowy i wystawa prac uczestników.
 
Rekrutacja trwa do 31.10.2018 r. lub do osiągnięcia limitu miejsc. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc dostępnych w projekcie będą tworzone listy rezerwowe.
Spotkanie informacyjneodbędzie się: 6.11.2018 r., godz. 17:00, Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG, ul. Królowej Jadwigi 14
 
Wartość projektu: 31.520,00 zł
Wielkość dofinansowania: 25.320,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.04.2019 r.
 
Strona projektu - link
 
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.